Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Knurowie - Krywałdzie

Święty Antoni wstawiaj się za nami!
Witamy na stronie parafii Krywałd, która jest najmniejszą
parafią dekanatu Knurów i jedną z mniejszych w archidiecezji.


W krywałdzkim kościele od 2009 r. znajduje się kaplica Pięknej Madonny z Knurowa, zwanej Matką Pięknej Miłości.

Na terenie naszej parafii znajduje się kapliczka p.w. św. Barbary, która jest obecnie najstarszym obiektem sakralnym Knurowa.

Cieszymy się, że możemy gościć u nas czcicieli
Matki Pięknej Miłości oraz świętego Antoniego z Padwy.

Święty Antoni cudotwórco Boży,
Ja Ciebie wzywam gdy serce się trwoży,
Gdy moją duszę tęsknota napadnie,
Kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie.

Kiedy do pracy jestem zniechęcony,
Gdy jestem smutny albo zrozpaczony,
Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie,
Ty się litujesz dajesz posłuchanie.

Gdy przyjdą myśli tak czarne jak mara,
Gdy w sercu, zda się- wygasła już wiara,
Ty nie opuszczasz grzesznika nędznego,
Ty prosisz za nim Zbawcę łaskawego.

Więc Cię dziś błagam, o Święty Patronie,
Niech znów miłością serce me zapłonie,
Niech mi się wszystko czarnym nie wydaje,
Twój niech mi przykład przed oczami staje.